• Twitter
  • Instagram
  • YouTube
cropped-books11.jpg

Kitaplar

Gür, B.S. (2016). Egemen üniversite: Amerika’da yükseköğretim sistemi ve Türkiye için reform önerileri. [The dominant university: Higher education system in the US and reform suggestions for Turkey] İstanbul: EDAM.

Gür, B.S. (2014). Eğitimle imtihan (2004-2013). [Tricked by education (2004-2013)] Ankara: SETA Yayınları.

Gür, B.S. vd. (2012). Türkiye’nin insan kaynağının belirlenmesi. [Determining human resources needs of Turkey] Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Gür, B.S. (2012). “Matematik belası” üzerine: Matematik felsefesinde köşe taşları. [On “the trouble of mathematics”: Milestones in philosophy of mathematics] İstanbul: Nesin Matematik Köyü.

Özoğlu, M., Gür, B.S. ve Coşkun, İ. (2012). Küresel eğilimler ışığında Türkiye’de uluslararası öğrenciler. [International students in Turkey in the light of global trends] Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Gür, B.S., Dalmış, İ., Kırmızıdağ, N., Çelik, Z. ve Boz, N. (2012). Türkiye’nin gençlik profili. [A survey of the youth in Turkey] Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Özer, M., Gür, B.S. ve Küçükcan, T. (2010). Yükseköğretimde kalite güvencesi. [Quality assurance in higher education] Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Küçükcan, T. ve Gür, B.S. (2009). Türkiye’de yükseköğretim: Karşılaştırmalı bir analiz. [Higher education in Turkey: A comparative study] Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Edited books / Derleme Kitaplar

Gür, B.S. ve Özer, M. (Ed.) (2012). Türkiye’de yükseköğretimin yeniden yapılandırılması ve kalite güvence sistemi. [Restructuring higher education and quality assurance in Turkey] (SETA & Bülent Ecevit Üniversitesi Çalıştayı.) Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. ISBN: 978-605-4023-19-6.

Gür, B.S. (Ed.) (2011). 2000’li Yıllar: Türkiye’de eğitim. [Education in Turkey in 2000s] İstanbul: Meydan.

Gür, B.S. (Ed.) (2011). Matematik Felsefesi [Philosophy of mathematics] (3. Baskı). Ankara: Kadim.

Book chapters / Kitap Bölümleri

Çelik, Z., Gümüş, S., & Gür, B. S. (2017). Moving beyond a monotype education in Turkey: Major reforms in the last decade and challenges ahead. In Y.-K. Cha, J. Gundara, S.-H. Ham, & M. Lee (Eds.), Multicultural Education in Glocal Perspectives (pp. 103–119). Singapore: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-10-2222-7_8

Taştan, C., Gür, B. S., & Çelik, Z. (2016). Eurocentrism in higher education in Turkey: Locality and universality in textbooks on sociology of education. In L. Sunar (Ed.), Eurocentrism at the Margins: Encounters, Critics and Going Beyond (pp. 121–135). New York, NY: Routledge.

Gür, B. S., & Özoğlu, M. (2015). Türkiye’de yükseköğretim politikaları: Erişim, kalite ve yönetim. In A. Gümüş (Ed.), Türkiye’de Eğitim Politikaları (pp. 299–321). Ankara: Nobel.

Bulut, S., Gür, B. S., and Sriraman, B. (2010). Commentary 2 on feminist pedagogy and mathematics. In B. Sriraman and L. English (Eds.), Theories of mathematics education: Seeking new frontiers (pp. 455-466). New York: Springer.

9781138500556.jpg
glocal.png

Kitap Bölümleri

Çelik, Z., Gümüş, S., & Gür, B. S. (2017). Moving beyond a monotype education in Turkey: Major reforms in the last decade and challenges ahead. In Y.-K. Cha, J. Gundara, S.-H. Ham, & M. Lee (Eds.), Multicultural Education in Glocal Perspectives (pp. 103–119). Singapore: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-10-2222-7_8

Taştan, C., Gür, B. S., & Çelik, Z. (2016). Eurocentrism in higher education in Turkey: Locality and universality in textbooks on sociology of education. In L. Sunar (Ed.), Eurocentrism at the Margins: Encounters, Critics and Going Beyond (pp. 121–135). New York, NY: Routledge.

Gür, B. S., & Özoğlu, M. (2015). Türkiye’de yükseköğretim politikaları: Erişim, kalite ve yönetim. In A. Gümüş (Ed.), Türkiye’de Eğitim Politikaları (pp. 299–321). Ankara: Nobel.Bulut, S., Gür, B. S., and Sriraman, B. (2010). Commentary 2 on feminist pedagogy and mathematics. In B. Sriraman and L. English (Eds.), Theories of mathematics education: Seeking new frontiers (pp. 455-466). New York: Springer.

2018-egitime-bakis.png
2018_yuksekogretim1.png

Raporlar

Gür, B. S., Çelik, Z., Bozgeyikli, H. & Yurdakul, S. (2018). Eğitime bakış 2018: İzleme ve değerlendirme raporu. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Gür, B. S., Çelik, Z., & Yurdakul, S. (2018). Yükseköğretime bakış 2018: İzleme ve değerlendirme raporu. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Gür, B.S., Çelik, Z., Kurt, T. & Yurdakul, S. (2018). The outlook on higher education in Turkey 2017: Monitoring and evaluation report. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Center for Strategic Research. (272 pages)

[Also available in Turkish: Gür, B.S., Çelik, Z., Kurt, T. ve Yurdakul, S. (2017). Yükseköğretime bakış 2017: İzleme ve değerlendirme raporu. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.]

Yurdakul, S., Gür, B. S., Çelik, Z., & Kurt, T. (2016). Öğretmenlik mesleği ve mesleğin statüsü. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Gür, B. S., Çelik, Z., & Yurdakul, S. (2016). Beşinci sınıfın yabancı dil dersi ağırlıklı hale getirilmesi: Zorluklar, riskler ve alternatifler (Odak Analiz No. 1). Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Gür, B. S. (2016). What Erdoğan really wants for education in Turkey: Islamization or pluralisation? Al Jazeera Centre for Studies.

Gür, B. S. (2016). Democratization and massification of higher education in Turkey and challenges ahead. (Research & Occasional Paper Series No. CSHE.3.16). Berkeley, CA: University of California, Berkeley.

Gür, B. S., Çelik, Z., Coşkun, İ., & Görmez, M. (2014). 2013’te eğitim (Analiz No. 75). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Özoğlu, M., Gür, B.S. ve Altunoğlu, A. (2013). Türkiye ve dünyada öğretmenlik: Retorik ve pratik. Ankara: Eğitimciler Birliği Sendikası.

Gür, B. S., Çelik, Z., & Coşkun, İ. (2013). Türkiye’de Ortaöğretimin Geleceği: Hiyerarşi mi, Eşitlik mi? (Analiz No. 69). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Kırmızıdağ, N, Gür, B.S., Kurt, T ve Boz, N. (2012). Yükseköğretimde sınır-ötesi ortaklık tecrübeleri. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi. ISBN: 978-9944-237-12-3

Gür, B. S., Özoğlu, M., Coşkun, İ., & Görmez, M. (2012). 2012’de eğitim (Analiz No. 58). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Kurt, T. ve Gür, B. S. (2012). Eğitimde eşitsizliğin algoritması: AOBP (Analiz no. 52). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Gür, B. S. ve Çelik, Z. (2011). YÖK’ün 30 yılı (Rapor no. 4). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Gür, B. S. ve Çelik, Z. (2009). Türkiye’de millî eğitim sistemi: Yapısal sorunlar ve öneriler (Rapor no. 1). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Hakemli Makaleler

Bölükbaş, S., & Gür, B. S. (2020). Tracking and inequality: The results from Turkey. International Journal of Educational Development, 78. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102262

Suna, H. E., Gür, B. S., Gelbal, S., & Özer, M. (2020). Fen lisesi öğrencilerinin sosyoekonomik arkaplanı ve yükseköğretime geçişteki tercihleri. Yükseköğretim Dergisi, 10. https://doi.org/10.2399/yod.20.734921

Suna, H. E., Tanberkan, H., Gür, B. S., Perc, M., & Özer, M. (2020). Socioeconomic status and school type as predictors of academic achievement. Journal of Economy Culture and Society, 61(1).

Kurt, T., Gür, B. S., & Çelik, Z. (2017). Necessity for reforming Turkish higher education system and possibility of governance of state universities by the board of trustees. Education and Science, 42(189), 49–71. https://doi.org/10.15390/EB.2017.6253

Kurt, T., Gür, B. S., & Çelik, Z. (2017). Türkiye yükseköğretim sisteminde reform ihtiyacı ve devlet üniversitelerinde mütevelli heyeti yönetiminin uygulanabilirliği. Eğitim ve Bilim, 42(189), 49–71. https://doi.org/10.15390/EB.2017.6253%5D

Gür, B. S., & Çelik, Z. (2016). Three decades of the Board of Higher Education of Turkey: Conflicts, continuities and changes. International Journal of Educational Reform, 25(3), 299–318.

Özoğlu, M., Gür, B. S., & Gümüş, S. (2016). Rapid Expansion of Higher Education in Turkey: The Challenges of Recently Established Public Universities (2006–2013). Higher Education Policy, 29(1), 21–39. http://doi.org/10.1057/hep.2015.7

Özoğlu, M., Gür, B. S., & Coşkun, İ. (2015). Factors influencing international students’ choice to study in Turkey and challenges they experience in Turkey. Research in Comparative & International Education, 10(2), 223-237. doi:10.1177/1745499915571718

Çelik, Z., & Gür, B. S. (2014). Yükseköğretim sistemlerinin yönetimi ve üniversite özerkliği: Küresel eğilimler ve Türkiye örneği. [The governance of higher education systems and university autonomy: Global trends and the case of Turkey] Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 4(1), 18–27. doi:10.5961/jhes.2014.085

Çelik, Z., & Gür, B. S. (2014). Neden yükseköğretim reformu gerekli? [Why is reform necessary for higher education?] Yeni Türkiye, 10(58), 719–724.

Gür, B.S. (2014). Deskilling of teachers: The case of Turkey. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(3), 887-904. DOI:10.12738/estp.2014.3.2116

Çelik, Z. and Gür, B. S. (2013). Turkey’s education policy during the AK Party era (2002-2013). Insight Turkey, 15(4), 151-176.

Gür, B. S., Çelik, Z., and Özoğlu, M. (2012). Policy options for Turkey: a critique of the interpretation and utilization of PISA results in Turkey. Journal of Education Policy, 27(1), 1-21. DOI:10.1080/02680939.2011.595509.

Özer, M., Gür, B. S., ve Küçükcan, T. (2011). Kalite güvencesi: Türkiye yükseköğretimi için stratejik tercihler. [Quality assurance: Strategic choices for higher education in Turkey] Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 59-65.

Gür, B. S. ve Kurt, T. (2011). Türkiye’de ailelerin eğitim ihtiyaçları. [Educational needs of families in Turkey] Aile ve Toplum: Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, 7(27), 33-61.

Gur, B.S. and Wiley, D (2009). Psychologism and instructional technology. Educational Philosophy and Theory, 41(3), 307-331. (Reprinted in: Freitas, S. de, & Jameson, J. (Eds.). (2012). The e-learning reader. London: Continuum.)

Gur, B.S. and Wiley, D. (2007). Instructional technology and objectification. Canadian Journal of Learning and Technology, 33 (3), 113-136.

Kitap Değerlendirmeleri

Gur, B. S. (2014). PISA, power and policy: the emergence of global educational governance. Educational Review, 66(4), 517–518. http://doi.org/10.1080/00131911.2014.907599

Gür, B. S. (2011). “Türkiye’de Yükseköğretimin ve YÖK’ün Tarihi” üzerine. [On “the History of Higher Education and the Board of Higher Education in Turkey”.] Bilim ve Yükseköğretim Dergisi, 1(1), 47-53.

Bildiriler

Gür, B.S. (2013). Nitelikli insan ihtiyacının karşılanmasında fen-edebiyat fakültelerinin yeri. K. Büyükgüzel (Ed.), 8. FEFKON (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya, İnsan ve Toplum Bilimi Fakülteleri Dekanlar Konseyi) Toplantısı (ss. 69-77). Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi.

Gür, B.S. (2013). Öğretmenlerin vasıfsızlaştırılması ve yeniden vasıflandırılması. Yeni Eğitim Sistemi ve Dijital Eğitimde Öğretmenin Yeri ve Önemi içinde (ss. 88-99). İstanbul: Türkiye Özel Okullar Birliği.

Özer, M., Gür, B. S., ve Küçükcan, T. (2012). Kalite güvencesi: Türkiye yükseköğretimi için stratejik tercihler. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 2. Cilt içinde (ss. 957-964). Ankara: Yükseköğretim Kurulu.

Gür, B.S. ve Coşkun, İ. (2012). Eğitim politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi. 21. Yüzyılda Türkiye’nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu (10-11 Aralık 2011), içinde (ss. 223-231). Ankara: Eğitimciler Birliği Sendikası.

Özoğlu, M., Gür, B.S. ve Çelik, Z. (2010). Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve istihdam politikaları. Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya (15-16 Mayıs 2010) içinde (ss. 583-595). Malatya: Malatya Belediyesi, BİLSAM ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü.

Gür, B. S., Özoğlu, M. ve Başer, T. (2010). Okullarda bilgisayar teknolojisi kullanımı ve karşılaşılan sorunlar. C. Demirli, vd. (Ed.), 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010) içinde (ss. 929-934). Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Gür, B. S. (2010). Eğitimde psikolojinin tahakkümü. H.R. Açar (Ed.), Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi: Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sorunlarının Felsefi Boyutu (6-8 Mart 2009) içinde (ss. 515-520). Ankara: Eğitimciler Birliği Sendikası.

Günay, D. ve Gür, B. S. (2009). Dünyada üniversiteye giriş sistemleri ve ÖSS. İ. Bircan (Ed.), Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Üniversiteye Giriş Sistemi içinde (ss. 234-243). Ankara: Atılım Üniversitesi.

Gur, B.S. and Schaack, A.J.V. (2004). Approaches to Assessment of Online Learning: Conceptual Challenges. In M. Ashby (Ed.), Proceedings of the 8th International Computer Assisted Assessment Conference (pp. 127-135), Loughborough University, United Kingdom.

Konferans ve Konuşmalar

Gür, B. S. (2015, December). The prime challenge of (vocational) education in Turkey: Hierarchy and stratification. Presented at the “Turkey Needs to Rebrand Vocational Education and Training” TEPAV, Ankara.

Gür, B. S. (2015, April). Democratization and massification of higher education in Turkey and challenges ahead. (Seminar organised by the Center for Studies in Higher Education and the Center for Middle Eastern Studies, UC Berkeley) Berkeley, CA.

Gür, B.S. (2014, Mayıs). Türkiye’de doktora mezunu sayısını artırma ihtiyacı. VI. Fen Bilimleri Enstitüleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumunda sunulan bildiri, Isparta.

Haberler

TURCHIA: Tra paure e sospetti”  (TURKEY: Between fear and suspicion) by Manuela Borraccino, appeared in TERRASANTA, September-October 2016, pp. 12-15.