top of page
Matematik_Belası_Üzerine.jpg
Matematik_Felsefesi.jpg
Turkish_Politics.jpg
Multicultural.jpg
Yükseköğretime_Geçiş.png
Eğitimin_20_Yılı.png
Yükseköğretime_Bakış.png
Egemen_Üniversite.png
Eğitimle_İmtihan.png
YÖK_Raporu.png
Yükseköğretimde_Kalite_Güvencesi.png
Yükseköğretim_Raporu.png
Milli_Eğitim_Raporu.png

Kitaplar

Gür, B.S. (2016). Egemen üniversite: Amerika’da yükseköğretim sistemi ve Türkiye için reform önerileri. [The dominant university: Higher education system in the US and reform suggestions for Turkey] İstanbul: EDAM.

Gür, B.S. (2014). Eğitimle imtihan (2004-2013). [Tricked by education (2004-2013)] Ankara: SETA Yayınları.

Gür, B.S. vd. (2012). Türkiye’nin insan kaynağının belirlenmesi. [Determining human resources needs of Turkey] Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Gür, B.S. (2012). “Matematik belası” üzerine: Matematik felsefesinde köşe taşları. [On “the trouble of mathematics”: Milestones in philosophy of mathematics] İstanbul: Nesin Matematik Köyü.

Özoğlu, M., Gür, B.S. ve Coşkun, İ. (2012). Küresel eğilimler ışığında Türkiye’de uluslararası öğrenciler. [International students in Turkey in the light of global trends] Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Gür, B.S., Dalmış, İ., Kırmızıdağ, N., Çelik, Z. ve Boz, N. (2012). Türkiye’nin gençlik profili. [A survey of the youth in Turkey] Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Özer, M., Gür, B.S. ve Küçükcan, T. (2010). Yükseköğretimde kalite güvencesi. [Quality assurance in higher education] Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Küçükcan, T. ve Gür, B.S. (2009). Türkiye’de yükseköğretim: Karşılaştırmalı bir analiz. [Higher education in Turkey: A comparative study] Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

 

Derleme Kitaplar

Gür, B.S. ve Özer, M. (Ed.) (2012). Türkiye’de yükseköğretimin yeniden yapılandırılması ve kalite güvence sistemi. [Restructuring higher education and quality assurance in Turkey] (SETA & Bülent Ecevit Üniversitesi Çalıştayı.) Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. ISBN: 978-605-4023-19-6.

Gür, B.S. (Ed.) (2011). 2000’li Yıllar: Türkiye’de eğitim. [Education in Turkey in 2000s] İstanbul: Meydan.

Gür, B.S. (Ed.) (2011). Matematik Felsefesi [Philosophy of mathematics] (3. Baskı). Ankara: Kadim.

Kitap Bölümleri

Gür, B. S. (2019). Religious education​. In A. Özerdem & M. Whiting (Ed.), The Routledge Handbook of Turkish Politics (1st edition, pp. 339-348). Routledge.

Çelik, Z., Gümüş, S., & Gür, B. S. (2017). Moving beyond a monotype education in Turkey: Major reforms in the last decade and challenges ahead. In Y.-K. Cha, J. Gundara, S.-H. Ham, & M. Lee (Eds.), Multicultural Education in Glocal Perspectives (pp. 103–119). Singapore: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-10-2222-7_8

Taştan, C., Gür, B. S., & Çelik, Z. (2016). Eurocentrism in higher education in Turkey: Locality and universality in textbooks on sociology of education. In L. Sunar (Ed.), Eurocentrism at the Margins: Encounters, Critics and Going Beyond (pp. 121–135). New York, NY: Routledge.

Gür, B. S., & Özoğlu, M. (2015). Türkiye’de yükseköğretim politikaları: Erişim, kalite ve yönetim. In A. Gümüş (Ed.), Türkiye’de Eğitim Politikaları (pp. 299–321). Ankara: Nobel.Bulut, S., Gür, B. S., and Sriraman, B. (2010). Commentary 2 on feminist pedagogy and mathematics. In B. Sriraman and L. English (Eds.), Theories of mathematics education: Seeking new frontiers (pp. 455-466). New York: Springer.

Raporlar

Gür, B. S., & Ayaz, N. (2022). Yükseköğretime geçişte öğrenci hareketliliği. Yükseköğretim Kurulu.

Suna, H. E., Altun, Ü., Emin, M. N., & Gür, B. S. (2021). Türkiye’de eğitimin 20 yılı (2000-2019). Milli Eğitim Bakanlığı.

Gür, B. S., & Yurdakul, S. (2020). Yükseköğretime bakış 2020: İzleme ve değerlendirme raporu. EBSAM.

Gür, B. S., Çelik, Z., & Yurdakul, S. (2019). Yükseköğretime bakış 2019: İzleme ve değerlendirme raporu. EBSAM.

Gür, B. S., Çelik, Z., Bozgeyikli, H. & Yurdakul, S. (2018). Eğitime bakış 2018: İzleme ve değerlendirme raporu. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Gür, B. S., Çelik, Z., & Yurdakul, S. (2018). Yükseköğretime bakış 2018: İzleme ve değerlendirme raporu. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Gür, B.S., Çelik, Z., Kurt, T. & Yurdakul, S. (2018). The outlook on higher education in Turkey 2017: Monitoring and evaluation report. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Center for Strategic Research. (272 pages)

[Also available in Turkish: Gür, B.S., Çelik, Z., Kurt, T. ve Yurdakul, S. (2017). Yükseköğretime bakış 2017: İzleme ve değerlendirme raporu. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.]

Yurdakul, S., Gür, B. S., Çelik, Z., & Kurt, T. (2016). Öğretmenlik mesleği ve mesleğin statüsü. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Gür, B. S., Çelik, Z., & Yurdakul, S. (2016). Beşinci sınıfın yabancı dil dersi ağırlıklı hale getirilmesi: Zorluklar, riskler ve alternatifler (Odak Analiz No. 1). Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Gür, B. S. (2016). What Erdoğan really wants for education in Turkey: Islamization or pluralisation? Al Jazeera Centre for Studies.

Gür, B. S. (2016). Democratization and massification of higher education in Turkey and challenges ahead. (Research & Occasional Paper Series No. CSHE.3.16). Berkeley, CA: University of California, Berkeley.

Gür, B. S., Çelik, Z., Coşkun, İ., & Görmez, M. (2014). 2013’te eğitim (Analiz No. 75). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Özoğlu, M., Gür, B.S. ve Altunoğlu, A. (2013). Türkiye ve dünyada öğretmenlik: Retorik ve pratik. Ankara: Eğitimciler Birliği Sendikası.

Gür, B. S., Çelik, Z., & Coşkun, İ. (2013). Türkiye’de Ortaöğretimin Geleceği: Hiyerarşi mi, Eşitlik mi? (Analiz No. 69). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Kırmızıdağ, N, Gür, B.S., Kurt, T ve Boz, N. (2012). Yükseköğretimde sınır-ötesi ortaklık tecrübeleri. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi. ISBN: 978-9944-237-12-3

Gür, B. S., Özoğlu, M., Coşkun, İ., & Görmez, M. (2012). 2012’de eğitim (Analiz No. 58). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Kurt, T. ve Gür, B. S. (2012). Eğitimde eşitsizliğin algoritması: AOBP (Analiz no. 52). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Gür, B. S. ve Çelik, Z. (2011). YÖK’ün 30 yılı (Rapor no. 4). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Gür, B. S. ve Çelik, Z. (2009). Türkiye’de millî eğitim sistemi: Yapısal sorunlar ve öneriler (Rapor no. 1). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Makaleler

Keskiner, H., & Gür, B. S. (2023). Questioning merit-based scholarships at nonprofit private universities: Lessons from Turkey. International Journal of Educational Development, 97, 102719. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102719

Gür, B. S., & Bozgöz, M. G. (2022). Kadın öğrencilerin doktorayı terk etme nedenleri: Hayal kırıklığı ve bakım yükü [Reasons for female students’ dropping out of PhD: Disappointment and caregiver burden]. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 39(2). https://doi.org/10.52597/buje.1059905

Gür, B. S. (2022). Yükseköğretime geçişte bölgeler ve iller arası öğrenci hareketliliği. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 5(2), 130-139. https://doi.org/10.32329/uad.1107522

Gür, B. S., Köse, M., & Özcan, M. (2022). Kitleselleşme sonrası uluslararası ilişkiler programları: Öğrenci profili ve beklentileri . insan & toplum (the journal of  humanity and society). http://dx.doi.org/10.12658/M0687

Bozgöz, M. G., & Gür, B. S. (2022). Skills transformation in higher education: Perceptions of foreign language lecturers. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 5(1), 109-118. https://doi.org/10.32329/uad.1058499

Boz, N., & Gür, B. S. (2021). İletişim programlarının kimliği: Üniversiteler ve alanlar arası akademik hareketlilik. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 8(1), 9-34. https://doi.org/10.24955/ilef.933195

Gür, B. S., Öztürk, A., Özer, M., & Suna, E. (2021). The effect of changes in the transition to secondary education systems on mathematics achievement. Cukurova University Faculty of Education Journal, 50(2), 1437-1463.

Suna, H. E., Özer, M., Şensoy, S., Gür, B. S., Gelbal, S., & Aşkar, P. (2021). Türkiye’de akademik başarının belirleyicileri. Journal of Economy, Culture and Society, 64, 1-20. https://doi.org/10.26650/JECS2021-934211

Karaağaç Cingöz, Z., & Gür, B. S. (2020). Ekonomik, sosyal ve kültürel statünün akademik başarıya etkisi: PISA 2015 ve TEOG 2017 sonuçlarının karşılaştırması. insan & toplum (the journal of  humanity and society), 10(4), 247-288. https://doi.org/10.12658/M0563

Suna, H. E., Gür, B. S., Gelbal, S., & Özer, M. (2020). Fen lisesi öğrencilerinin sosyoekonomik arkaplanı ve yükseköğretime geçişteki tercihleri. Yükseköğretim Dergisi, 10(3), 356-370. https://doi.org/10.2399/yod.20.734921

Suna, H. E., Tanberkan, H., Eroğlu, E., Özer, M., & Gür, B. S. (2020). Horizontal skills mismatch in vocational education in Turkey: The reasons for out-of-field employment. İstanbul University Journal of Sociology, 40(2), 931-955. http://dx.doi.org/10.26650/SJ.2020.40.2.0101

Bölükbaş, S., & Gür, B. S. (2020). Tracking and inequality: The results from Turkey. International Journal of Educational Development, 78. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102262

Suna, H. E., Tanberkan, H., Gür, B. S., Perc, M., & Özer, M. (2020). Socioeconomic status and school type as predictors of academic achievement. Journal of Economy Culture and Society, 61(1), 41-64.

Kurt, T., Gür, B. S., & Çelik, Z. (2017). Necessity for reforming Turkish higher education system and possibility of governance of state universities by the board of trustees. Education and Science, 42(189), 49–71. https://doi.org/10.15390/EB.2017.6253

[Also available in Turkish: Kurt, T., Gür, B. S., & Çelik, Z. (2017). Türkiye yükseköğretim sisteminde reform ihtiyacı ve devlet üniversitelerinde mütevelli heyeti yönetiminin uygulanabilirliği. Eğitim ve Bilim, 42(189), 49–71. https://doi.org/10.15390/EB.2017.6253%5D

Gür, B. S., & Çelik, Z. (2016). Three decades of the Board of Higher Education of Turkey: Conflicts, continuities and changes. International Journal of Educational Reform, 25(3), 299–318.

Özoğlu, M., Gür, B. S., & Gümüş, S. (2016). Rapid Expansion of Higher Education in Turkey: The Challenges of Recently Established Public Universities (2006–2013). Higher Education Policy29(1), 21–39. http://doi.org/10.1057/hep.2015.7

Özoğlu, M., Gür, B. S., & Coşkun, İ. (2015). Factors influencing international students’ choice to study in Turkey and challenges they experience in Turkey. Research in Comparative & International Education10(2), 223-237. doi:10.1177/1745499915571718

Çelik, Z., & Gür, B. S. (2014). Yükseköğretim sistemlerinin yönetimi ve üniversite özerkliği: Küresel eğilimler ve Türkiye örneği. [The governance of higher education systems and university autonomy: Global trends and the case of Turkey] Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 4(1), 18–27. doi:10.5961/jhes.2014.085

Çelik, Z., & Gür, B. S. (2014). Neden yükseköğretim reformu gerekli? [Why is reform necessary for higher education?] Yeni Türkiye, 10(58), 719–724.

Gür, B.S. (2014). Deskilling of teachers: The case of Turkey. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(3), 887-904. DOI:10.12738/estp.2014.3.2116

Çelik, Z. and Gür, B. S. (2013). Turkey’s education policy during the AK Party era (2002-2013). Insight Turkey, 15(4), 151-176.

Gür, B. S., Çelik, Z., and Özoğlu, M. (2012). Policy options for Turkey: a critique of the interpretation and utilization of PISA results in Turkey. Journal of Education Policy, 27(1), 1-21. DOI:10.1080/02680939.2011.595509.

Özer, M., Gür, B. S., ve Küçükcan, T. (2011). Kalite güvencesi: Türkiye yükseköğretimi için stratejik tercihler. [Quality assurance: Strategic choices for higher education in Turkey] Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 59-65.

Gür, B. S. ve Kurt, T. (2011). Türkiye’de ailelerin eğitim ihtiyaçları. [Educational needs of families in Turkey] Aile ve Toplum: Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, 7(27), 33-61.

Gur, B.S. and Wiley, D (2009). Psychologism and instructional technology. Educational Philosophy and Theory, 41(3), 307-331. 
(Reprinted in: Freitas, S. de, & Jameson, J. (Eds.). (2012). The e-learning reader. London: Continuum.)

Gur, B.S. and Wiley, D. (2007). Instructional technology and objectification. Canadian Journal of Learning and Technology, 33 (3), 113-136.

Kitap Değerlendirmeleri

Gur, B. S. (2014). PISA, power and policy: the emergence of global educational governance. Educational Review, 66(4), 517–518. http://doi.org/10.1080/00131911.2014.907599

Gür, B. S. (2011). “Türkiye’de Yükseköğretimin ve YÖK’ün Tarihi” üzerine. [On “the History of Higher Education and the Board of Higher Education in Turkey”.] Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 47-53.

Bildiriler

Gür, B.S. (2013). Nitelikli insan ihtiyacının karşılanmasında fen-edebiyat fakültelerinin yeri. K. Büyükgüzel (Ed.), 8. FEFKON (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya, İnsan ve Toplum Bilimi Fakülteleri Dekanlar Konseyi) Toplantısı (ss. 69-77). Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi.

Gür, B.S. (2013). Öğretmenlerin vasıfsızlaştırılması ve yeniden vasıflandırılması. Yeni Eğitim Sistemi ve Dijital Eğitimde Öğretmenin Yeri ve Önemi içinde (ss. 88-99). İstanbul: Türkiye Özel Okullar Birliği.

Özer, M., Gür, B. S., ve Küçükcan, T. (2012). Kalite güvencesi: Türkiye yükseköğretimi için stratejik tercihler. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 2. Cilt içinde (ss. 957-964). Ankara: Yükseköğretim Kurulu.

Gür, B.S. ve Coşkun, İ. (2012). Eğitim politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi. 21. Yüzyılda Türkiye’nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu (10-11 Aralık 2011), içinde (ss. 223-231). Ankara: Eğitimciler Birliği Sendikası.

Özoğlu, M., Gür, B.S. ve Çelik, Z. (2010). Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve istihdam politikaları. Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya (15-16 Mayıs 2010) içinde (ss. 583-595). Malatya: Malatya Belediyesi, BİLSAM ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü.

Gür, B. S., Özoğlu, M. ve Başer, T. (2010). Okullarda bilgisayar teknolojisi kullanımı ve karşılaşılan sorunlar. C. Demirli, vd. (Ed.), 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010) içinde (ss. 929-934). Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Gür, B. S. (2010). Eğitimde psikolojinin tahakkümü. H.R. Açar (Ed.), Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi: Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sorunlarının Felsefi Boyutu (6-8 Mart 2009) içinde (ss. 515-520). Ankara: Eğitimciler Birliği Sendikası.

Günay, D. ve Gür, B. S. (2009). Dünyada üniversiteye giriş sistemleri ve ÖSS. İ. Bircan (Ed.), Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Üniversiteye Giriş Sistemi içinde (ss. 234-243). Ankara: Atılım Üniversitesi.

Gur, B.S. and Schaack, A.J.V. (2004). Approaches to Assessment of Online Learning: Conceptual Challenges. In M. Ashby (Ed.), Proceedings of the 8th International Computer Assisted Assessment Conference (pp. 127-135), Loughborough University, United Kingdom.

Konuşmalar

Gür, B. S. (2023, January). Inequality in transition to high schools in Turkey. (Online seminar organized by the Educational Research at Lancaster University) Lancaster, UK. 

Gür, B. S. (2015, December). The prime challenge of (vocational) education in Turkey: Hierarchy and stratification. Presented at the “Turkey Needs to Rebrand Vocational Education and Training” TEPAV, Ankara.

Gür, B. S. (2015, April). Democratization and massification of higher education in Turkey and challenges ahead. (Seminar organised by the Center for Studies in Higher Education and the Center for Middle Eastern Studies, UC Berkeley) Berkeley, CA.

Gür, B.S. (2014, Mayıs). Türkiye’de doktora mezunu sayısını artırma ihtiyacı. VI. Fen Bilimleri Enstitüleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumunda sunulan bildiri, Isparta.

bottom of page